A je tu advent!

adventny-veniec Prišiel čas prípravy na Vianočné sviatky – narodenie Ježiška. Pre mnohých iste čas  plný čara a radostného očakávania, a to nielen pre naších najmenších. Jedným  z  krásnych zvykov obdobia adventu je adventný veniec. Každá sviečka znamená jednu nedeľu, ktoré nás oddeľuju od snáď najkrajších okamihov roka.